Изберете правилния план за Вашия бизнес

Базов пакет

Фирми с до 25 документа, нерегистрирани по ДДС

100 лв.

/ месец

Пакет Старт

Топ оферта

Фирми с до 70 документа, нерегистрирани по ДДС

150 лв.

/ месец

Пакет Премиум

Фирми с до 70 документа, регистрирани по ДДС

300 лв.

/ месец

Пакет Макс

Фирми с до 200 документа, регистрирани по ДДС

450 лв.

/ месец

Регистрация на фирма

Регистрация на ООД, ЕООД, ЕТ или ДЗЗД

150 лв.

Фирмени промени

Промени по партидата в Търговския регистър

250 лв.

 базова цена

Счетоводно и данъчно приключване

Фирми до 50 документа, нерегистрирани по ДДС

400 лв.

 базова цена

Год. данъчни декларации

Попълване на данъчна декларация и приложенията към нея на физически лица.

40 лв.

 базова цена

Забележка

  • „Документ“ е фактура, банково бордеро, складов документ, счетоводна справка, мемориален ордер и др., които генерират счетоводна операция, документираща стопански последици.
  • „Персонал“ е лице, което се осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване.

Акаунт СМ ЕООД е специализирано счетоводно предприятие, което предлага професионално счетоводно обслужване, консултации по счетоводни и данъчни проблеми на фирми от различни сфери на икономиката на конкурентни цени.

© 2023 Акаунт СМ ЕООД