За нас

Ние, екипът на Акаунт СМ, гр. Варна, сме малка, но сплотена, група от квалифицирани и силно мотивирани специалисти в областта на счетоводството, данъчното законодателство, трудовото и социално-осигурително законодателство.

Управляващ съдружник в Акаунт СМ е Соня Милева. Специалист с дългогодишен опит в областта на корпоративното и бюджетно счетоводство, данъчното и осигурително законодателство на Република България, финансовите консултации и управлението на персонала. Притежава магистърска степен по специалност „Счетоводство и контрол”, Икономически университет – Варна, 1997г.

Инвестираме много в собствените си знания и квалификации за да сме винаги актуални спрямо измененията в нормативната уредба. Стараем се винаги да бъдем гъвкави спрямо изискванията и очакванията на нашите клиенти, като предоставяме качествени счетоводни услуги и ефективно организиране на счетоводния процес.

Най-важната предпоставка за развитието на един проект в сферата на услугите е удовлетвореността на крайния потребител – това сте вие!

Вие определяте кои сме, къде се намираме и накъде отиваме!

Нашите клиенти

Клиентите на Акаунт СМ ЕООД са фирми развиващи се в различни направления на стопанския живот:

 • търговия – на едро и дребно, интернет търговия, внос и износ
 • строително-ремонтни дейности
 • ресторантьорска дейност
 • даване под наем и експлоатация на недвижими имоти
 • проектантски дружества
 • фирми посредници при наемане на персонал
 • фирми, извършващи консултантски услуги
 • туризъм
 • социални услуги
 • международен транспорт
 • фондации, юридически лица с нестопанска цел
 • автосервизни услуги
 • образователни услуги
 • свободни професии

Акаунт СМ ЕООД е специализирано счетоводно предприятие, което предлага професионално счетоводно обслужване, консултации по счетоводни и данъчни проблеми на фирми от различни сфери на икономиката на конкурентни цени.

© 2023 Акаунт СМ ЕООД